IUS-INFO - Napovednik dogodkov - Delavnica: Računovodstvo in finančno upravljanje; Ljubljana
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Dogodki > Izbrani dogodek
 

Napovednik dogodkov

Delavnica: Računovodstvo in finančno upravljanje; Ljubljana

25.1.2019

Program dvodnevne delavnice (25. januar in 1. februar 2019):

Petek, 25. januar

9.00–11.00
Pomen in uporaba računovodskih izkazov
Vloga in namen računovodenja
Namen in uporabniki računovodskih izkazov in poročil
Strokovne in zakonske podlage za računovodenje
Razumevanje vloge računovodstva, kontrolinga, finančnega upravljanja, notranje revizije in zunanje revizije
Cilj: spoznati vsebinske, strokovne in zakonske podlage, ki opredeljujejo računovodenje in finančno upravljanje

11.00–11.30 odmor

11.30–13.00
Računovodsko-finančni model na praktičnem primeru
Financiranje poslovanja in kapitalska struktura
Investiranje in posledice
Čista sredstva, njihova vloga in namen
Procesni vidik prihodkov in stroškov (odhodkov)
Pojavne oblike rezultatov poslovanja
Cilj: doseči razumevanje modela računovodenja in finančnega upravljanja brez poglobljenih ekonomskih znanj

13.00–13.15 odmor

13.15–15.00
Osnovni računovodski izkazi
Kratka ponazoritev enostavnega in dvostavnega računovodenja
Izkaz finančnega položaja (izkaz stanja)
Izkaz poslovnega izida
Izkaz denarnega toka
Izkaz vseobsegajočega donosa
Izkaz gibanja kapitala
Cilj: doseči razumevanje in sposobnost branja računovodskih izkazov, s poudarkom na izkazih finančnega
položaja in poslovnega izida – razumevanje vsebine posameznih kategorij


Petek, 1. februar

9.00–11.00
Nosilci operativne (poslovne) in finančne uspešnosti poslovanja
Vpliv poslovnih okoliščin na uspešnost poslovanja
Vpliv upravljanja sredstev na uspešnost poslovanja
Vpliv financiranja na uspešnost poslovanja
Cilj: z osnovnim poznavanjem računovodsko-finančnih kategorij in s uporabo nekaj ključnih kazalnikov dobiti dovolj
zanesljivo in razumljivo sliko o uspešnosti poslovanja družbe z razlogi zanjo

11.00–11.30 odmor

11.30–13.00
Ustvarjanje vrednosti – ključni element uspešnosti poslovanja
Razumevanje ustvarjanja vrednosti
Merjenje sposobnosti ustvarjanja vrednosti družbe
Področja ustvarjanja vrednosti
Cilj: z na podlagi pridobljenih znanj ugotoviti in razumeti vrednost opazovane družbe

13.00–13.15 odmor

13.15–15.00
Ekonomsko (ne računovodsko) pojmovanje uspešnosti poslovanja
Ekonomsko pojmovanje prihodkov in stroškov (odhodkov)
Oportunitetni prihodki in stroški (odhodki)
Ekonomski dobiček
Inkrementalna analiza
Cilj: ekonomsko-finančne informacije v procesih odločanja, ključne na različnih odločevalskih ravneh

Sklep
Kratek povzetek in odgovori na morebitna dodatna vprašanja udeležencev