IUS-INFO - Judikati Vrhovnega sodišča RS - SOVS
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Sodna praksa > SOVS
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 2233
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 55821)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sodba III Ips 60/2018 prodajna pogodba - garancija za brezhibno delovanje prodane stvari - jamčevalni zahtevek - odgovornost proizvajalca in prodajalca - izbirna pravica - rok za uveljavitev pravic kupca - prekluzivni rok - izguba pravic kupca - ugasla pravica - prevara - vrnitev kupnine zaradi razveze pogodbe - zamudne obresti - dopuščena revizija Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 11.12.2018
VSRS Sklep II DoR 424/2018 predlog za dopustitev revizije - sklep o zavrženju pritožbe - dovoljenost revizije - direktna revizija - nedovoljen predlog za dopustitev revizije - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.12.2018
VSRS Sodba II Ips 233/2018 razlastitev - odškodnina zaradi razlastitve - lastninska pravica na nepremičnini - z razlastitvijo povezani stroški Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV 6.12.2018
VSRS Sodba II Ips 230/2017 dedovanje - pravica do nujnega deleža - prikrajšanje nujnega deleža - nujni dedič - zakoniti dedič - ugotovitev vrednosti zapuščine - obračunska vrednost zapuščine - vrnitev darila zaradi prikrajšanja nujnega deleža - darilo dediču - darila dana osebam, ki niso zakoniti dediči - smrt zakonitega dediča pred zapustnikom - smrt obdarjenca pred darovalcem - dediči in concreto - dediči in abstracto - pravica do zasebne lastnine in dedovanja - socialna funkcija lastnine - svoboda testiranja - svoboda razpolaganja inter vivos - varnost pravnega prometa - vstopna pravica - odgovor na revizijo - odgovor na odgovor Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sodba II Ips 231/2018 mediji - pravica do objave popravka - pogoji za objavo popravka - odklonitveni razlogi - vsebina popravka - vsebinsko zanikanje - poslovna skrivnost - ugled in dobro ime pravne osebe - kolizija ustavnih pravic - svoboda novinarskega izražanja - svobodna gospodarska pobuda - zavrnitev zahteve za objavo popravka Civilni oddelek MEDIJSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sodba II Ips 207/2017 poroštvo - solidarno poroštvo - razmerje med porokom in dolžnikom - opustitev garancij s strani upnika - oprostitev poroka zaradi opustitve garancij - dolžnost obvestitve poroka o dolžnikovi opustitvi - subrogacija - prenehanje obveznosti dolžnika - regres plačnika nasproti porokom - ugovor vrstnega reda - odpoved kreditne pogodbe - finančni leasing - splošni pogoji - odpoved pogodbe o leasingu - vrnitev predmeta leasinga - izpodbijanje dejanskega stanja - pravica do poštenega sojenja - ustavna vloga Vrhovnega sodišča - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sklep II Ips 262/2017 nepremičninsko posredovanje - posredniška pogodba - pogodba o nepremičninskem posredovanju - kršitev pogodbe - bistvene sestavine pogodbe - lastnosti predmeta pogodbe - skrbnost dobrega strokovnjaka - povrnitev premoženjske škode - odškodnina zaradi kršitve pogodbenih obveznosti - protipravnost - vzročna zveza - provizija za nepremičninsko posredovanje - izguba pravice do plačila - manjša površina nepremičnine Civilni oddelek POGODBENO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sklep Cp 36/2018 nepravdni postopek - odškodnina za zaplenjeno premoženje - pritožba zoper sklep - odprava procesnih kršitev pred sodiščem druge stopnje - pravica do pritožbe - pritožba zoper sklep sodišča druge stopnje o razveljavitvi sodbe sodišča prve stopnje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sodba II Ips 276/2017 razlastitev - odškodnina zaradi razlastitve - z razlastitvijo povezani stroški - bodoča škoda - vzročna zveza - pravica do zasebne lastnine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV 6.12.2018
VSRS Sklep I R 174/2018 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - pravica do sodnega varstva - pravica do nepristranskega sojenja - videz nepristranskosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sklep I R 181/2018 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - videz nepristranskosti - trajanje sodnega postopka - Sodni red - dodeljevanje zadev, v katerih je bil procesni akt že vložen Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sklep II DoR 306/2018 predlog za dopustitev revizije - prodajna pogodba - ničnost pogodbe - vrnitev danega - kondikcija - posojilna pogodba - oderuške obresti - obrestna mera - pogodbene obresti - devizna klavzula - kompenzacija - načelo enakovrednosti dajatev - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sklep I R 182/2018 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - videz nepristranskosti - sodnik sodišča druge stopnje kot stranka v postopku pred pristojnim sodiščem prve stopnje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sklep I R 185/2018 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - napaka sodišča - protipravno ravnanje sodnika - izvršilni postopek - izvršba na podlagi izvršilnega naslova - zavrnitev predloga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sklep II DoR 362/2018 predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine - pristojnost sodišč v sporih z mednarodnim elementom - pristojnost slovenskega sodišča - prebivališče strank v postopku - prebivališče strank v tujini - rubež na premičnino - zavrženje predloga za izvršbo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sklep II DoR 390/2018 predlog za dopustitev revizije - obrazložitev predloga za dopustitev revizije - konkretizacija predloga - nepopoln predlog - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sklep II DoR 383/2018 predlog za dopustitev revizije - povrnitev škode - padec na poledenelem parkirišču - odškodninska odgovornost - odgovornost za opustitve - čiščenje parkirišča - protipravnost - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sklep I R 168/2018 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - uslužbenec pristojnega sodišča kot stranka v postopku - objektivna nepristranskost sodišča - videz nepristranskosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sklep II DoR 369/2018 predlog za dopustitev revizije - pogodba o finančnem leasingu - poslovni prostor - posojilo v tuji valuti - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sklep II DoR 311/2018 predlog za dopustitev revizije - sosedsko pravo - varstvo lastninske pravice - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sklep VIII DoR 199/2018-6 predlog za dopustitev revizije - dopuščena revizija - odpravnina - višina - delovna doba - delodajalec - prekinitev delovnega razmerja Delovno-socialni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO 4.12.2018
VSRS Sodba VIII Ips 59/2018 predčasna pokojnina - izpolnjevanje pogojev - policist Delovno-socialni oddelek POKOJNINSKO ZAVAROVANJE - SOCIALNO ZAVAROVANJE 4.12.2018
VSRS Sodba VIII Ips 84/2018 ponovna odmera pokojnine - notranji odkup delnic - odločba Ustavnega sodišča - pravnomočnost - nova odločba - učinek za naprej Delovno-socialni oddelek POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 4.12.2018
VSRS Sodba VIII Ips 149/2018 kolektivni delovni spor - izvrševanje kolektivne pogodbe - delo preko polnega delovnega časa - neenakomerno razporejen delovni čas - referenčno obdobje - nadure - policija - kompenzacija Delovno-socialni oddelek DELOVNO PRAVO 4.12.2018
VSRS Sodba VIII Ips 83/2018 ponovna odmera pokojnine - notranji odkup delnic - odločba Ustavnega sodišča - pravnomočna odločba - nova odločba - učinek za naprej Delovno-socialni oddelek POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 4.12.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 2233 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A B C Č D E F G HI J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Datum seje

2018(1524) 2017(1927) 2016(2160) 2015(2161)
2014(2111) 2013(2440) 2012(2721) 2011(2951)
2010(3170) 2009(3653) 2008(3381) 2007(2535)
2006(2526) 2005(2816) 2004(2131) 2003(2057)
2002(2209) 2001(1799) 2000(1463) 1999(1446)
1998(1275) 1997(1585) 1996(1495) 1995(1289)
1994(1523) 1993(1469) 1992(4)

Oddelki

Civilni oddelek(19677) Delovno-socialni oddelek(7613) Gospodarski oddelek(3648) Kazenski oddelek(8633) Upravni oddelek(16250)

Vpisniki

--(2) Cp(304) Cpg(76) Dor(3116) Dsp(180)
G(304) Ips(36556) Kp(203) Kr(188) Pri(83)
R(3064) Ru(65) U(3148) Up(8313) Upr(69)
Ur(78) Uv(72)

Instituti / Izbor najpogostejših

dovoljenost revizije(4731) zahteva za varstvo zakonitosti(3236) zavrženje revizije(2479) dopuščena revizija(2166) predlog za dopustitev revizije(1822) zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanske...(1800) določitev krajevne pristojnosti po višje...(1711) vrednost spornega predmeta(1672) bistvena kršitev določb kazenskega posto...(1433) pomembno pravno vprašanje(1413) revizija(1408) pripor(1408) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(1367) kršitev kazenskega zakona(1320) povrnitev negmotne škode(1221) povrnitev nepremoženjske škode(1191) telesne bolečine(1092) denacionalizacija(1083) pravice obrambe(1056) zavrnitev dokaznega predloga(979) prenehanje delovnega razmerja(958) razlogi o odločilnih dejstvih(958) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(957) začasna odredba(899) spor o pristojnosti(880) strah(878) ponovitvena nevarnost(866) bistvene kršitve določb kazenskega posto...(829) odpoved pogodbe o zaposlitvi(812) trditveno in dokazno breme(789) duševne bolečine zaradi zmanjšane življe...(788) podlage odškodninske odgovornosti(752) dovoljena revizija(747) višina odškodnine(734) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(733) višina denarne odškodnine(730) obnova postopka(678) denarna odškodnina(670) izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi(659) dovoljenost(646)