IUS-INFO - Judikati Vrhovnega sodišča RS - SOVS
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Sodna praksa > SOVS
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 2247
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 56162)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sodba II Ips 197/2017 skupno premoženje zakoncev - delitev skupnega premoženja - obstoj izvenzakonske skupnosti - uveljavljanje nadpolovičnega deleža - poslovni delež v družbi - ugovor Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 28.2.2019
VSRS Sodba II Ips 53/2018 skupno premoženje izvenzakonskih partnerjev - delitev skupnega premoženja - izvenzakonska (zunajzakonska) skupnost - delež na skupnem premoženju - denarna sredstva na bančnem računu - premičnina - vlaganja v tujo nepremičnino - povračilo vlaganj - redna vzdrževalna dela - investicijska vlaganja - davek na dodano vrednost (DDV) - etažna lastnina - skupna lastnina - pasivna legitimacija - dokazna ocena - razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji - ustavna vloga Vrhovnega sodišča - vloge strank v postopku z revizijo - odgovor na odgovor na revizijo - dovoljenost revizije - nedenarni tožbeni zahtevek - drugačna dejanska in pravna podlaga - delni uspeh v pravdi Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 28.2.2019
VSRS Sodba II Ips 253/2018 povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode - objektivna pogojenost višine odškodnine - višina odškodnine - izsiljevanje prednosti v križišču - vožnja brez vozniškega dovoljenja - ravnanje oškodovanca - prispevek oškodovanca k nastanku škode - vzorčna zveza - načelo zaupanja v cestnem prometu - stroški za tujo pomoč - tuja pomoč v času zdravljenja - tuja pomoč v času bivanja v zdravstveni ustanovi - urna postavka - stroški doplačila za enoposteljno sobo - stroški prevoza - zakonske zamudne obresti Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 28.2.2019
VSRS Sklep I R 12/2019 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - nezadovoljstvo z delom sodišča - ponovni predlog - res iudicata - ne bis in idem - nedovoljen predlog - zavrženje predloga za delegacijo pristojnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 21.2.2019
VSRS Sklep I Up 32/2019 spletne igre na srečo - nadzor nad prirejanjem iger na srečo - omejitev dostopa do spletne strani - nepopolno ugotovljeno dejansko stanje Upravni oddelek IGRE NA SREČO - UPRAVNI SPOR 20.2.2019
VSRS Sklep I Up 36/2019 začasna odredba - lekarniška dejavnost - soglasje - nacionalno in evropsko pravo - državna pomoč - Evropska komisija Upravni oddelek PRAVO EVROPSKE UNIJE - UPRAVNI SPOR 20.2.2019
VSRS Sklep X Ips 6/2019 dovoljenost revizije - procesna predpostavka - sklep o dopustitvi revizije - dopustitev revizije - zavrženje revizije Upravni oddelek UPRAVNI SPOR 20.2.2019
VSRS Sklep I Up 200/2018 prepozna tožba - predlog za vrnitev v prejšnje stanje - opravičeni vzrok za zamudo - štetje roka - napaka odvetnika Upravni oddelek UPRAVNI SPOR 20.2.2019
VSRS Sklep III Ips 38/2018 odškodninska odgovornost - podlage odškodninske odgovornosti - trditveno in dokazno breme - pomanjkljiva trditvena podlaga - materialno procesno vodstvo - nepopolna ugotovitev dejanskega stanja zaradi zmotne uporabe materialnega prava Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 19.2.2019
VSRS Sodba III Ips 20/2018 prenos pogodbe - prevzem dolga - pristop k dolgu Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 19.2.2019
VSRS Sodba III Ips 84/2018 pogodba o sofinanciranju - odstop od pogodbe - odstopno upravičenje - sum storitve kaznivega dejanja - bančna garancija - vnovčenje bančne garancije - prepoved vnovčenja - neupravičen poziv na plačilo ("unfair calling") - obseg preizkusa revizije Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 19.2.2019
VSRS Sklep III DoR 13/2019-9 dopuščena revizija - pristop k dolgu - pristop k dolgu pri prevzemu premoženjske celote - odgovornost prevzemnika - pisna pogodba - dejanski prevzem Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 19.2.2019
VSRS Sodba in sklep III Ips 35/2017 ničnost letnega poročila - rezervacije - dolgoročne rezervacije - rezerve iz dobička Gospodarski oddelek PRAVO DRUŽB - STATUSNO PRAVO 19.2.2019
VSRS Sklep III DoR 4/2019-8 prisilna poravnava - sklep o potrditvi prisilne poravnave - ločitvena pravica - pogojna ločitvena pravica - predhodna odredba Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 19.2.2019
VSRS Sodba II Ips 198/2018 odškodninska odgovornost države - odgovornost za delo državnega organa - protipravnost ravnanja - odstranitev nelegalne gradnje - rušenje objekta - upravna izvršba - nezakonitost sklepa - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - pravica do spoštovanja doma - pravica do zasebne lastnine - ugotovitvena odločba Ustavnega sodišča - učinki ugotovitvene odločbe Ustavnega sodišča - vmesna sodba Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 19.2.2019
VSRS Sklep II DoR 312/2018 predlog za dopustitev revizije - neplačilo sodne takse - domneva umika predloga za dopustitev revizije - subjektivni element - oderuška pogodba - dedni dogovor - nezadostna izkušenost - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - SODNE TAKSE 14.2.2019
VSRS Sklep II Ips 315/2017 odškodninska odgovornost države - zaseg motornega vozila - kazenski postopek - ukradeno vozilo - protipravnost - praksa Vrhovnega sodišča - test sorazmernosti - poseg v premoženje - pravica do zasebne lastnine - višina premoženjske škode - amortizacija - dopuščena revizija Civilni oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 14.2.2019
VSRS Sklep II DoR 319/2018 predlog za dopustitev revizije - zahtevek za plačilo uporabnine - neupravičena pridobitev - uporaba solastnega stanovanja - onemogočanje souporabe - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 14.2.2019
VSRS Sodba II Ips 120/2017 odškodninska odgovornost - protipravnost - človekove pravice - pravica do zasebnosti - pravica do časti in dobrega imena - pravica do svobode izražanja - kolizija ustavnih pravic - test sorazmernosti - praktična konkordanca - merila za razreševanje kolizije med temeljnimi človekovimi pravicami - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - izjava politika - izjava novinarja - tajnost podatkov - izjava o dejstvih - vrednostna sodba - zasebnik - relativno javna oseba Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE - USTAVNO PRAVO 14.2.2019
VSRS Sklep II DoR 470/2018 predlog za dopustitev revizije - odstop od pogodbe - neizpolnitev pogodbene obveznosti - vrnitev danega - res iudicata - zastaranje - pravnomočnost - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 14.2.2019
VSRS Sklep II DoR 168/2018 predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - odškodnina za duševne bolečine zaradi posebno težke invalidnosti bližnjega - posebno težka invalidnost otroka - višina odškodnine - zavrnitev predloga za dopustitev revizije - vrednost spornega predmeta - direktna revizija - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 14.2.2019
VSRS Sodba in sklep II Ips 347/2017 uveljavljanje adhezijskega zahtevka v kazenskem postopku - napotitev oškodovanca na pravdo - uveljavljanje premoženjskopravnega zahtevka v pravdi - pravnomočna oprostilna sodba v kazenskem postopku - odškodnina - predhodno vprašanje - ugotavljanje obstoja kaznivega dejanja v pravdi - domneva nedolžnosti - zastaranje - pretrganje zastaranja - tek zastaranja po pretrganju - dovoljenost revizije zoper sklep o stroških postopka - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 14.2.2019
VSRS Sklep II DoR 86/2019 dopuščena revizija - socialno varstvo - postopek sprejema v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda - sprejem na zdravljenje brez privolitve - pogoji za sprejem - prostorska stiska - pravice varovancev zavoda - poseg v ustavno varovane pravice Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - SOCIALNO VARSTVO - USTAVNO PRAVO 14.2.2019
VSRS Sklep II DoR 363/2018 predlog za dopustitev revizije - rok za vložitev predloga - prepozna vloga - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 14.2.2019
VSRS Sklep II DoR 407/2018 predlog za dopustitev revizije - REPO posli - prodaja vrednostnih papirjev - prenos lastninske pravice v zavarovanje - izpolnitev pogodbene obveznosti - sočasnost izpolnitve - nezmožnost izpolnitve - dolžniška zamuda - ugovor ogroženosti - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STVARNO PRAVO 14.2.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 2247 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A B C Č D E F G HI J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Datum seje

2019(170) 2018(1677) 2017(1939) 2016(2162)
2015(2163) 2014(2111) 2013(2440) 2012(2721)
2011(2951) 2010(3170) 2009(3653) 2008(3381)
2007(2535) 2006(2526) 2005(2816) 2004(2131)
2003(2057) 2002(2210) 2001(1800) 2000(1463)
1999(1446) 1998(1275) 1997(1585) 1996(1495)
1995(1289) 1994(1523) 1993(1469) 1992(4)

Oddelki

Civilni oddelek(19829) Delovno-socialni oddelek(7661) Gospodarski oddelek(3685) Kazenski oddelek(8672) Upravni oddelek(16315)

Vpisniki

--(2) Cp(310) Cpg(78) Dor(3197) Dsp(182)
G(304) Ips(36760) Kp(203) Kr(196) Pri(83)
R(3081) Ru(65) U(3150) Up(8331) Upr(69)
Ur(78) Uv(73)

Instituti / Izbor najpogostejših

dovoljenost revizije(4759) zahteva za varstvo zakonitosti(3240) zavrženje revizije(2497) dopuščena revizija(2229) predlog za dopustitev revizije(1877) zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanske...(1800) določitev krajevne pristojnosti po višje...(1724) vrednost spornega predmeta(1678) bistvena kršitev določb kazenskega posto...(1434) pomembno pravno vprašanje(1424) pripor(1410) revizija(1409) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(1376) kršitev kazenskega zakona(1334) povrnitev negmotne škode(1221) povrnitev nepremoženjske škode(1200) telesne bolečine(1094) denacionalizacija(1084) pravice obrambe(1056) zavrnitev dokaznega predloga(985) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(967) razlogi o odločilnih dejstvih(959) prenehanje delovnega razmerja(958) začasna odredba(904) spor o pristojnosti(885) strah(878) ponovitvena nevarnost(868) bistvene kršitve določb kazenskega posto...(829) odpoved pogodbe o zaposlitvi(814) trditveno in dokazno breme(797) duševne bolečine zaradi zmanjšane življe...(788) dovoljena revizija(772) podlage odškodninske odgovornosti(766) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(763) višina odškodnine(741) višina denarne odškodnine(730) obnova postopka(681) denarna odškodnina(670) izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi(665) dovoljenost(647)