IUS-INFO - Register predpisov - REGISTER: Združene države Amerike
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Zakonodaja > Register - kazalo področij > 10.3. MEDNARODNI DVOSTRANSKI AKTI > 10.3.128. Združene države Amerike
 

Register predpisov

< Nazaj na seznam

10. MEDNARODNO PRAVO

10.3. MEDNARODNI DVOSTRANSKI AKTI

10.3.128. Združene države Amerike

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 46 (od skupaj 46)

Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike (Uradni list RS-MP, št. 14-73/1992)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o plačilu dolga nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Združenih držav vključno z njenimi agencijami, ki ga izvrši Republika Slovenija in Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o plačilu dolga nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Združenih držav vključno z njenimi agencijami, ki ga izvrši Republika Slovenija (BUSPD) (Uradni list RS-MP, št. 10-50/2015)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o sodelovanju na obrambnem in vojaškem področju (BUSSOVP) (Uradni list RS-MP, št. 3-11/2015)

Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Komisijo Združenih držav Amerike za jedrsko varnost o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti (Uradni list RS-MP, št. 9-61/2017)

Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzajemnosti pri javnih naročilih na področju obrambe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike (Uradni list RS-MP, št. 9-27/2016)

Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (BUSFPI-1) (Uradni list RS-MP, št. 14-95/2011)

Konvencija med Srbijo in Združenimi državami Amerike o pravicah, imunitetah in privilegijih konzularnih agentov (Uradni list KSR-MP, št. 268-2/1882)

Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Jedrsko regulatorno komisijo Združenih držav Amerike (NRC) o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti (Uradni list RS-MP, št. 3-16/2012)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o izmenjavi podatkov o spremljanju terorizma (BUSIPST) (Uradni list RS-MP, št. 12-77/2011)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o medsebojni pravni pomoči med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike (BUSPPEU) (Uradni list RS-MP, št. 22-79/2005)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o krepitvi sodelovanja pri preprečevanju hudih kaznivih dejanj in v boju proti njim (BUSPHKD) (Uradni list RS-MP, št. 3-15/2013)

Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Nacionalno geoprostorsko obveščevalno agencijo Ministrstva za obrambo Združenih držav Amerike o izmenjavi geoprostorskih obveščevalnih podatkov in sodelovanju pri tem (Uradni list RS-MP, št. 16-80/2009)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o nabavi in vzajemnih storitvah (USA-SVN-02) med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Združenih držav Amerike (BUSNVS) (Uradni list RS-MP, št. 13-71/2015)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Združenimi državami Amerike na drugi strani (MESZDAZ) (Uradni list RS-MP, št. 11-48/2008)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o izročitvi med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike (BUSIEU) (Uradni list RS-MP, št. 22-80/2005)

Odobritev Sporazuma med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in Združenimi državami Amerike o carinskih olajšavah za konzule (Uradni list FLRJ-MP, št. 1-17/1957)

Uredba o ratifikaciji sporazuma med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Združenih držav Amerike o izdajanju večkratnih vizumov z veljavnostjo do 60 mesecev (Uradni list SFRJ-MP, št. 6-39/1985)

Uredba o ratifikaciji sporazuma med Jugoslavijo in Združenimi državami Amerike o vzajemnem izdajanju večkratnih vstopnih vizumov (Uradni list SFRJ-MP, št. 18-39/1971)

Uredba o ratifikaciji Sporazuma o nabavi in vzajemnih storitvah med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Združenih držav Amerike (Uradni list RS-MP, št. 15-47/2005)

Zakon o ratifikaciji Varnostnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike glede varnostnih ukrepov pri varovanju zaupnih vojaških podatkov (BUSVU) (Uradni list RS-MP, št. 15-54/1996)

Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o omogočanju preletov in tranzitov preko Republike Slovenije z namenom podpore varnosti, tranziciji in obnovitvenim operacijam v Iraku (Uradni list RS-MP, št. 19-54/2003)

Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiško upravo za jedrsko varnost in Jedrsko regulatorno komisijo Združenih držav Amerike o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti (Uradni list RS-MP, št. 6-39/1994)

Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za finance Republike Slovenije in Ministrstvom za energijo Združenih držav Amerike o sodelovanju pri preprečevanju nezakonitega trgovanja z jedrskimi in drugimi radioaktivnimi snovmi (Uradni list RS-MP, št. 7-25/2005)

Uredba o ratifikaciji sporazuma med Zveznim komitejem za energetiko in industrijo ter Jedrsko regulatorno komisijo Združenih držav o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju glede varnosti na področju jedrske energije (Uradni list SFRJ-MP, št. 2-12/1987)

Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in Združenimi državami Amerike o sodelovanju na področju uporabe jedrske energije v miroljubne namene (Uradni list FLRJ-MP, št. 3-35/1961)

Uredba o ratifikaciji četrtega dobavnega sporazuma med Mednarodno agencijo za atomsko energijo, vlado Združenih držav Amerike in vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije za transfer obogatenega urana za raziskovalni reaktor v Jugoslaviji (Uradni list SFRJ-MP, št. 12-60/1981)

Odlok o prenosu pristojnosti za izdajanje nalogov za transfer podedovanega premoženja iz FLRJ v ZDA (Uradni list FLRJ, št. 47-503/1955)

Konvencija o izročanju krivcev med Kraljevino Srbijo in Združenimi državami Amerike (Uradni list KSR-MP, št. 33-1/1902)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o spodbujanju investicij (Uradni list RS-MP, št. 15-73/1994)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (BUSSDP) (Uradni list RS-MP, št. 8-36/2014)

Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BUSIDO) (Uradni list RS-MP, št. 10-27/2001)

Pogodba o trgovini in plovbi med Srbijo in Združenimi državami Amerike (Uradni list KSR-MP, št. 268-1/1882)

Zakon o ratifikaciji Fulbrightovega programa izmenjave Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike (Uradni list RS-MP, št. 15-77/1994)

Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike (Fulbrightov program izmenjave) (Uradni list RS-MP, št. 3-19/1993)

Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Jedrsko regulatorno komisijo Združenih držav Amerike (US NRC) o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti (Uradni list RS-MP, št. 5-25/2006)

Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Jedrsko regulatorno komisijo Združenih držav Amerike (US NRC) o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti (Uradni list RS-MP, št. 22-68/1999)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o instrumentu iz drugega odstavka 3. člena Sporazuma o izročitvi med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike, podpisanega 25. junija 2003, o uporabi Konvencije o izročitvi med Kraljevino Srbijo in Združenimi državami Amerike, podpisane 25. oktobra 1901 (BUS3SI) (Uradni list RS-MP, št. 5-21/2006)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o instrumentu iz tretjega odstavka 3. člena Sporazuma o medsebojni pravni pomoči med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike, podpisanega 25. junija 2003 v Washingtonu (BUS3PP) (Uradni list RS-MP, št. 5-20/2006)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike ter upravnega dogovora med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike za izvajanje Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike (BUSSV) (Uradni list RS-MP, št. 7-44/2017)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (BUSZTS-1) (Uradni list RS-MP, št. 29-95/1999)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (BUSZTS) (Uradni list RS-MP, št. 15-77/1993)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o zaščiti in ohranjanju nekaterih kulturnih predmetov in dobrin (BUSZKP) (Uradni list RS-MP, št. 15-55/1996)

Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o zaposlovanju družinskih članov uslužbencev diplomatsko konzularnih predstavništev (Uradni list RS-MP, št. 9-24/1998)

Odlok o odobritvi Memoranduma o soglasju med Jugoslavijo in Združenimi državami Amerike o ureditvi dela ameriških čitalnic (Uradni list FLRJ-MP, št. 9-183/1962)

Uredba o ratifikaciji sporazuma med vladama Jugoslavije in Združenih držav Amerike o ustanovitvi informacijskega centra ZDA v Ljubljani v skladu s pogoji memoranduma o soglasju z dne 14. junija 1961 (Uradni list SFRJ-MP, št. 32-87/1971)

Odlok o odobritvi Memoranduma o Sporazumu med Zvezo JPTT in American Telephone and Telegraph Company o vzpostavitvi direktnega radio-telefonskega prometa (Uradni list SFRJ-MP, št. 7-78/1963)

<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Kazalo


Na vrh10. MEDNARODNO PRAVO

10.1. ZUNANJE ZADEVE IN DIPLOMACIJA

10.2. MEDNARODNI VEČSTRANSKI AKTI

10.2.1. Akti o nasledstvu

10.2.2. Organizacija Združenih narodov

10.2.3. Varstvo človekovih pravic

10.2.4. Vojno pravo, civilna zaščita in orožje

10.2.5. Kaznovalno pravo

10.2.6. Civilno pravo

10.2.7. Intelektualna lastnina

10.2.8. Gospodarski razvoj

10.2.9. Industrija in energetika

10.2.10. Kmetijstvo in gozdarstvo

10.2.11. Hidrometeorološke dejavnosti

10.2.12. Promet in zveze - splošno

10.2.13. Promet in zveze - železniški promet

10.2.14. Promet in zveze - cestni promet

10.2.15. Promet in zveze - pomorski in rečni promet

10.2.16. Promet in zveze - zračni promet

10.2.17. Promet in zveze - poštni promet in telekomunikacije

10.2.18. Vesolje

10.2.19. Turizem in gostinstvo

10.2.20. Trgovina in carine

10.2.21. Finance in bančništvo

10.2.22. Izobraževanje, kultura, znanost in šport

10.2.23. Varstvo okolja

10.2.24. Merila in merske enote

10.2.25. Tehnični predpisi, normativi in standardi

10.2.26. Mednarodna organizacija dela

10.2.27. Zdravstveno varstvo ljudi

10.2.28. Zdravstveno varstvo živali

10.2.29. Zdravstveno varstvo rastlin

10.2.30. Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

10.2.31. Svet Evrope

10.3. MEDNARODNI DVOSTRANSKI AKTI

10.3.1. Akti o nasledstvu

10.3.2. Republika Albanija

10.3.3. Demokratična ljudska republika Alžirija

10.3.4. Kneževina Andora

10.3.5. Antigva in Barbuda

10.3.6. Argentinska republika

10.3.7. Republika Armenija

10.3.8. Avstralija

10.3.9. Republika Avstrija

10.3.10. Republika Azerbajdžan

10.3.11. Državna skupnost Bahamov

10.3.12. Ljudska republika Bangladeš

10.3.13. Kraljevina Belgija

10.3.14. Belize

10.3.15. Republika Belorusija

10.3.16. Republika Bolgarija

10.3.17. Republika Bolivija

10.3.18. Republika Bosna in Hercegovina

10.3.19. Republika Bocvana

10.3.20. Zvezna republika Brazilija

10.3.21. Republika Ciper

10.3.22. Republika Češka

10.3.23. Republika Čile

10.3.24. Kraljevina Danska

10.3.25. Državna skupnost Dominike

10.3.26. Arabska republika Egipt

10.3.27. Država Eritreja

10.3.28. Republika Estonija

10.3.29. Demokratična republika Etiopija

10.3.30. Republika Filipini

10.3.31. Republika Finska

10.3.32. Francoska republika

10.3.33. Republika Gana

10.3.34. Grška republika

10.3.35. Republika Gruzija

10.3.36. Republika Gvatemala

10.3.37. Republika Honduras

10.3.38. Republika Hrvaška

10.3.39. Republika Indija

10.3.40. Republika Indonezija

10.3.41. Republika Irak

10.3.42. Islamska republika Iran

10.3.43. Irska

10.3.44. Republika Islandija

10.3.45. Italijanska republika

10.3.46. Država Izrael

10.3.47. Japonska

10.3.48. Republika Jemen

10.3.49. Hašemitska kraljevina Jordanija

10.3.50. Republika Južna Afrika

10.3.51. Kraljevina Kambodža

10.3.52. Kanada

10.3.53. Država Katar

10.3.54. Republika Kazahstan

10.3.55. Republika Kenija

10.3.56. Republika Kirgizistan

10.3.57. Ljudska republika Kitajska

10.3.58. Republika Kolumbija

10.3.59. Demokratična ljudska republika Koreja

10.3.60. Republika Koreja

10.3.61. Republika Kostarika

10.3.62. Republika Kuba

10.3.63. Država Kuvajt

10.3.64. Ljudska demokratična republika Laos

10.3.65. Republika Latvija

10.3.66. Libanonska republika

10.3.67. Republika Liberija

10.3.68. Socialistična ljudska libijska arabska džamahirija

10.3.69. Republika Litva

10.3.70. Veliko vojvodstvo Luksemburg

10.3.71. Republika Madžarska

10.3.72. Republika Makedonija

10.3.73. Republika Maldivi

10.3.74. Malezija

10.3.75. Republika Malta

10.3.76. Kraljevina Maroko

10.3.77. Republika Maršalovih otokov

10.3.78. Islamska republika Mavretanija

10.3.79. Združene mehiške države

10.3.80. Republika Moldova

10.3.81. Kraljevina Monako

10.3.82. Mongolska ljudska republika

10.3.83. Republika Namibija

10.3.84. Zvezna republika Nemčija

10.3.85. Zvezna republika Nigerija

10.3.86. Republika Nikaragva

10.3.87. Kraljevina Nizozemska

10.3.88. Kraljevina Norveška

10.3.89. Nova Zelandija

10.3.90. Sultanat Oman

10.3.91. Islamska republika Pakistan

10.3.92. Republika Panama

10.3.93. Papua Nova Gvineja

10.3.94. Republika Paragvaj

10.3.95. Republika Peru

10.3.96. Republika Poljska

10.3.97. Portugalska republika

10.3.98. Romunija

10.3.99. Ruska federacija

10.3.100. Republika San Marino

10.3.101. Kraljevina Saudska Arabija

10.3.102. Republika Sejšeli

10.3.103. Republika Singapur

10.3.104. Republika Slonokoščena obala

10.3.105. Republika Slovaška

10.3.106. Demokratična republika Somalija

10.3.107. Republika Srbija

10.3.108. Republika Sudan

10.3.109. Sv. Vincenc in Grenadini

10.3.110. Vatikan (Sveti sedež)

10.3.111. Kraljevina Španija

10.3.112. Demokratična socialistična republika Šri Lanka

10.3.113. Kraljevina Švedska

10.3.114. Švicarska konfederacija

10.3.115. Republika Tadžikistan

10.3.116. Kraljevina Tajska

10.3.117. Združena republika Tanzanija

10.3.118. Kraljevina Tonga

10.3.119. Republika Tunizija

10.3.120. Republika Turčija

10.3.121. Republika Turkmenistan

10.3.122. Ukrajina

10.3.123. Vzhodna republika Urugvaj

10.3.124. Republika Uzbekistan

10.3.125. Republika Venezuela

10.3.126. Socialistična republika Vietnam

10.3.127. Republika Zambija

10.3.128. Združene države Amerike

10.3.129. Združeni arabski emirati

10.3.130. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

10.3.131. Zelenortska republika

10.3.132. Republika Zimbabve

10.3.133. Republika Črna gora

10.3.134. Republika Kosovo

10.4. Neveljavni mednarodni akti