Statut
  Kontakt
 
 
 

 

O društvu

Slovensko društvo za evropsko pravo je bilo ustanovljeno z namenom prispevati k razvoju, uveljavljanju in promociji evropskega prava v teoriji in praksi.

Društvo je prostovoljno združenje pravnikov in drugih, ki se ukvarjajo z evropskim pravom in želijo aktivneje prispevati k razvoju, uveljavljanju in promociji evropskega prava v teoriji in praksi.

Ideja za ustanovitev društva, ki bi povezovalo pravnike, ki se ukvarjajo z evropskim pravom, je zorela precej časa in dozorela dne 30.3.2007, ko je bilo v Ljubljani je bilo dne 30.3.2007 ustanovljeno Slovensko društvo za evropsko pravo, sprejet je bil statut društva. Dne 4.4.2007 je bil prvi občni zbor društva, ki se ga je udeležilo kar 30 članov. Na občnem zboru so bili izvoljeni organi društva. Za predsednico društva je bila izvoljena prof. dr. Verica Trstenjak - , za podpredsednika društva prof. dr. Peter Grilc. V register društev, ki ga vodi Upravna enota Ljubljana, je bilo Slovensko društvo za evropsko pravo vpisano dne 23.5.2007.

Dne 23.5.2007 je Slovensko društvo za evropsko pravo zaprosilo za članstvo v Mednarodnem združenju za evropsko pravo - FIDE - Federation Internationale du droit Europeen. Dne 16.6.2007 je v Linzu, Avstrija potekala seja Comité Directeur Meeting, na katerem je bilo Slovensko društvo za evropsko pravo soglasno sprejeto med članice Mednarodnega združenja za evropsko pravo FIDE. Seje so se udeležili trije predstavniki Slovenskega društva za evropsko pravo Petra Ferk, generalna sekretarka, Dean Zagorac, član častnega razsodišča in Boštjan Ferk, ki so predstavili delovanje društva in načrtovane aktivnosti.

Ena izmed glavnih aktivnosti FIDE je organizacija in izvedba kongresa, ki se odvija vsaki dve leti v eni izmed držav članic FIDE, ki je izvoljena kot gostiteljica kongresa. Naslednji FIDE kongres bo potekal bo od 28. do 31. maja 2008 v Linzu, Avstrija

Teme, ki se bodo obravnavale na kongresu FIDE v Linzu leta 2008 so sledeče:

1. Preparing the European Union for the future?
Necessary Revisions of Primary Law after the non-ratification of the Treaty establishing a Constitution for Europe

2. The Modernisation of the European Competition Law
First Experiences with Regulation 1/2003

3. The New Services Directive of the European Union
Hopes and Expectations from the Angle of a (Further) Completion of the Internal Market

Za nacionalne poročevalce na kongresu FIDE, ki od 28. do 31. maja 2008 v Linzu, Avstrija je Slovensko društvo za evropsko pravo predlagalo sledeče slovenske predstavnike:

  SEKCIJA PREDSTAVNIKI
1 Preparing the European Union for the future? Dr. Maja BRKAN
Sodišče Evropskih skupnosti
2 The Modernisation of the European Competition Law

Doc. dr. Klemen Podobnik, LL.M.
Pravna fakulteta v Ljubljani

Asistentka Ana VLAHEK, univ. dipl. prav.
Pravna fakulteta v Ljubljani

3 The New Services Directive of the European Union Prof. dr. Rajko KNEZ
Pravna fakulteta v Mariboru
Dr. Jorg SLADIČ
Sodišče Evropskih skupnosti

Slovensko društvo za evropsko pravo si bo prizadevalo, da bi se naslednjega kongresa FIDE udeležilo čim večje število slovenskih pravnikov in pravnic, saj se na tovrstnih srečanjih pridobi ogromno znanja in informacij, ki jih je mogoče s pridom uporabljati pri vsakdanjem delu in predlaga, da posamezniki, ki so zainteresirani za udeležbo na naslednji kongres FIDE čim prej oddajo svojo prijavnico.

Istočasno bi prosili, da svojo prijavo sporočite tudi na elektronski naslov sdep@ius-software.si, v primeru zadostnega števila prijavljenih, bomo organizirali prevoz na kongres FIDE 2008.

Slovensko društvo za Evropsko pravo je bilo sprejeto tudi v članstvo v Zvezo društev pravnikov Slovenije ter je zaprosilo tudi za članstvo v Zvezo društev pravnikov za gospodarsko pravo.

Pristopna izjava
 
© 2007 Slovensko društvo za evropsko pravo